BrainTrainerPlus Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van BrainTrainerPlus. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door BrainTrainerPlus.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop door BrainTrainerPlus de persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

BrainTrainerPlus

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door BrainTrainerPlus verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door BrainTrainerPlus, neem dan gerust contact op!

BrainTrainerPlus
info@btp.nl
Van Heekstraat 27F
3125 BN Schiedam
KVK nr. 23 09 04 23
+31 (0)10 41 51 200


1 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door BrainTrainerPlus. Deze worden hieronder toegelicht.

1.1 Het versturen van nieuwsbrieven

BrainTrainerPlus stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van

BrainTrainerPlus. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

1.2 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BrainTrainerPlus via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

1.3 Facturatie

Als klant van BrainTrainerPlus zullen jouw gegevens worden bewaart in ons CRM-systeem. Hierin worden je gegevens beschermd in een beveiligde omgeving en enkel gebruikt voor administratieve doeleinden

1.4 Gebruikers gegevens van de machines

Voor een optimale succeservaring van de BrainTrainerPlus gebruikers wordt een persoonlijk account aangemaakt en opgeslagen op de desbetreffende machine. Behalve de naam van de gebruiker en een identificatienummer wordt hier het spelniveau van de gebruiker geanalyseerd en opgeslagen om de juiste moeilijkheidsgraad van de quizvragen aan te kunnen bieden. Deze gegevens worden niet aan derden noch aan de instelling ter beschikking gesteld.

1.5 Bij het aanmaken van een familieboek worden alle gegevens lokaal op de desbetreffende machine opgeslagen, beschermd met het password van het persoonlijke account. BrainTrainerPlus kan deze data niet inzien.

1.6   Bij het maken van een persoonlijke quiz wordt de data opgeslagen op een server van BrainTrainerPlus. Deze server staat in nederland en valt onder het Nederlandse wetgeving. Deze opslag is beveiligd. De quizzes kunnen door BrainTrainerPlus ingezien en in gevallen dat hiervoor toestemming is verleend, hergebruikt worden voor regionale of thematische BTP quizzes.

1.7 Analytics

De website van BrainTrainerPlus verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om gevraagde services en diensten uit te voeren.

2 Ontvangers

De gegevens die BrainTrainerPlus ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

2.1 Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2.2 administratie

BrainTrainerPlus gebruikt SalesForce voor facturatie en CRM. Als je ooit een factuur hebt ontvangen van BrainTrainerPlus dan zijn jouw gegevens opgeslagen op het beveiligde gedeelte van onze administratie server

3 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door BrainTrainerPlus, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

3.1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@btp.nl

3.2 Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met BrainTrainerPlus via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e- mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3.3 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

3.4 Lokale opslag op de BrainTrainerPlus.

Deze data wordt opgeslagen op de machine en kan door de gebruiker worden gewist of wordt gewist bij het verwijderen van het persoonlijke account.

4 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door BrainTrainerPlus of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van BrainTrainerPlus privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van BrainTrainerPlus ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

5 Jouw rechten

5.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BrainTrainerPlus vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BrainTrainerPlus. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

5.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BrainTrainerPlus. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

5.3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij BrainTrainerPlus opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient BrainTrainerPlus al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5.4 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BrainTrainerPlus vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5.5 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BrainTrainerPlus niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

5.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat BrainTrainerPlus jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@BrainTrainerPlus.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

In het geval van gebruikersgegevens kan het zijn dat de functionaliteit van de BraintrainerPlus verminderd of wellicht helemaal niet meer werkt.

6 Plichten

BrainTrainerPlus verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of het optimaal functioneren van de BrainTrainerPlus spelcomputers. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van BrainTrainerPlus via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan BrainTrainerPlus de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met BrainTrainerPlus met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

BrainTrainerPlus behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BrainTrainerPlus dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BrainTrainerPlus te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

7 Datalek

BrainTrainerPlus heeft uitgebreide processen ingericht voor het melden van datalekken. Mocht er onverhoopt om welke reden dan ook een datalek ontstaan, dan wordt deze allereerst beoordeeld door de directie. Zodra het vermoeden bestaat dat een datalek eventueel gevolgen heeft voor jou ,als relatie van BrainTrainerPlus, dan zullen wij jou daarover onmiddellijk informeren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

BrainTrainerPlus
info@btp.nl
Van Heekstraat 27F
3125 BN Schiedam